ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปตามเบอร์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับของรางวัลต่อไป

      รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

                  1. 0874037XXX เลขที่ใบเสร็จ 4328048528

                  2. 0960753XXX เลขที่ใบเสร็จ 3584363822

                  3. 0960753XXX เลขที่ใบเสร็จ 2181752806

                  4. 0979903XXX เลขที่ใบเสร็จ 4887216356

                  5. 0837995XXX เลขที่ใบเสร็จ 3081234489

                  6. 0895351XXX เลขที่ใบเสร็จ 4930885332

                  7. 0988519XXX เลขที่ใบเสร็จ 7195117365

                  8. 0617542XXX เลขที่ใบเสร็จ 8570837620

                  9. 0974464XXX เลขที่ใบเสร็จ 7074438076

                  10. 0825232XXX เลขที่ใบเสร็จ 4310721392

      รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลทองคำมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

                  1. 0878764XXX เลขที่ใบเสร็จ 2853692482

                  2. 0829501XXX เลขที่ใบเสร็จ 7972774608

                  3. 0848955XXX เลขที่ใบเสร็จ 4868567803

                  4. 0878016XXX เลขที่ใบเสร็จ 2658132153

                  5. 0972386XXX เลขที่ใบเสร็จ 6880185083

                  6. 0897588XXX เลขที่ใบเสร็จ 6717524821

                  7. 0924288XXX เลขที่ใบเสร็จ 2850139691

                  8. 0942011XXX เลขที่ใบเสร็จ 2661156494

                  9. 0881230XXX เลขที่ใบเสร็จ 8707918901

                  10. 0648018XXX เลขที่ใบเสร็จ 1803241088

                  11. 0957794XXX เลขที่ใบเสร็จ 6473443806

                  12. 0885431XXX เลขที่ใบเสร็จ 2662367493

                  13. 0847081XXX เลขที่ใบเสร็จ 7128359674

                  14. 0868432XXX เลขที่ใบเสร็จ 7774877189

                  15. 0965024XXX เลขที่ใบเสร็จ 2156472954

                  16. 0869012XXX เลขที่ใบเสร็จ 4949425679

                  17. 0992495XXX เลขที่ใบเสร็จ 8277087608

                  18. 0944390XXX เลขที่ใบเสร็จ 3566756485

                  19. 0878029XXX เลขที่ใบเสร็จ 3004556410

                  20. 0805917XXX เลขที่ใบเสร็จ 4019694843

      รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลทองคำมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 150 รางวัล

                  1. 0988325XXX เลขที่ใบเสร็จ 2158823517

                  2. 0859563XXX เลขที่ใบเสร็จ 3239882667

                  3. 0897581XXX เลขที่ใบเสร็จ 3564155309

                  4. 0958969XXX เลขที่ใบเสร็จ 2296265687

                  5. 0969108XXX เลขที่ใบเสร็จ 4538230904

                  6. 0948171XXX เลขที่ใบเสร็จ 4148094076

                  7. 0800259XXX เลขที่ใบเสร็จ 1528731107

                  8. 0898208XXX เลขที่ใบเสร็จ 2046117776

                  9. 0823623XXX เลขที่ใบเสร็จ 4256687538

                  10. 0918136XXX เลขที่ใบเสร็จ 2863525405

                  11. 0989598XXX เลขที่ใบเสร็จ 1533486444

                  12. 0928129XXX เลขที่ใบเสร็จ 4264355887

                  13. 0801863XXX เลขที่ใบเสร็จ 2934153831

                  14. 0925818XXX เลขที่ใบเสร็จ 3582662041

                  15. 0968656XXX เลขที่ใบเสร็จ 2175162383

                  16. 0988169XXX เลขที่ใบเสร็จ 2484240607

                  17. 0627306XXX เลขที่ใบเสร็จ 8205422460

                  18. 0957859XXX เลขที่ใบเสร็จ 1977741738

                  19. 0917608XXX เลขที่ใบเสร็จ 4189563507

                  20. 0621577XXX เลขที่ใบเสร็จ 2733937657

                  21. 0864007XXX เลขที่ใบเสร็จ 7239892165

                  22. 0821829XXX เลขที่ใบเสร็จ 4100026022

                  23. 0970750XXX เลขที่ใบเสร็จ 6603156526

                  24. 0844717XXX เลขที่ใบเสร็จ 3325540788

                  25. 0635754XXX เลขที่ใบเสร็จ 9072666574

                  26. 0972875XXX เลขที่ใบเสร็จ 2757767553

                  27. 0944026XXX เลขที่ใบเสร็จ 8302867882

                  28. 0814051XXX เลขที่ใบเสร็จ 8580025907

                  29. 0613048XXX เลขที่ใบเสร็จ 4206319729

                  30. 0968792XXX เลขที่ใบเสร็จ 3761079657

                  31. 0832433XXX เลขที่ใบเสร็จ 3955673750

                  32. 0947952XXX เลขที่ใบเสร็จ 2818119033

                  33. 0884232XXX เลขที่ใบเสร็จ 7825841606

                  34. 0960673XXX เลขที่ใบเสร็จ 1820594470

                  35. 0808203XXX เลขที่ใบเสร็จ 2417477006

                  36. 0910591XXX เลขที่ใบเสร็จ 5000886560

                  37. 0895521XXX เลขที่ใบเสร็จ 4938567962

                  38. 0955029XXX เลขที่ใบเสร็จ 6341463562

                  39. 0631638XXX เลขที่ใบเสร็จ 2858821583

                  40. 0896785XXX เลขที่ใบเสร็จ 8165025960

                  41. 0989751XXX เลขที่ใบเสร็จ 6647917597

                  42. 0931493XXX เลขที่ใบเสร็จ 2267285952

                  43. 0954316XXX เลขที่ใบเสร็จ 2437526008

                  44. 0805639XXX เลขที่ใบเสร็จ 6201955150

                  45. 0884901XXX เลขที่ใบเสร็จ 4762594605

                  46. 0615425XXX เลขที่ใบเสร็จ 7316482258

                  47. 0817455XXX เลขที่ใบเสร็จ 2695580978

                  48. 0625348XXX เลขที่ใบเสร็จ 4486758670

                  49. 0953064XXX เลขที่ใบเสร็จ 3596196030

                  50. 0979893XXX เลขที่ใบเสร็จ 4065829272

                  51. 0933581XXX เลขที่ใบเสร็จ 3493963088

                  52. 0646876XXX เลขที่ใบเสร็จ 3957168265

                  53. 0892646XXX เลขที่ใบเสร็จ 8240448064

                  54. 0956901XXX เลขที่ใบเสร็จ 6348854470

                  55. 0894799XXX เลขที่ใบเสร็จ 6362374728

                  56. 0954242XXX เลขที่ใบเสร็จ 2516835888

                  57. 0961703XXX เลขที่ใบเสร็จ 9187786413

                  58. 0841262XXX เลขที่ใบเสร็จ 3319558222

                  59. 0990526XXX เลขที่ใบเสร็จ 4169736100

                  60. 0827917XXX เลขที่ใบเสร็จ 3380489599

                  61. 0924659XXX เลขที่ใบเสร็จ 4796676802

                  62. 0947658XXX เลขที่ใบเสร็จ 2039524211

                  63. 0643453XXX เลขที่ใบเสร็จ 3460695538

                  64. 0639109XXX เลขที่ใบเสร็จ 4106699513

                  65. 0924921XXX เลขที่ใบเสร็จ 3547680826

                  66. 0818871XXX เลขที่ใบเสร็จ 2763668853

                  67. 0959510XXX เลขที่ใบเสร็จ 2794084407

                  68. 0811366XXX เลขที่ใบเสร็จ 2565584350

                  69. 0924923XXX เลขที่ใบเสร็จ 4602443562

                  70. 0952590XXX เลขที่ใบเสร็จ 4046438399

                  71. 0985200XXX เลขที่ใบเสร็จ 2513643638

                  72. 0911423XXX เลขที่ใบเสร็จ 2588435512

                  73. 0952685XXX เลขที่ใบเสร็จ 7983133098

                  74. 0895174XXX เลขที่ใบเสร็จ 8876024585

                  75. 0833190XXX เลขที่ใบเสร็จ 6805057083

                  76. 0857433XXX เลขที่ใบเสร็จ 3147016936

                  77. 0821542XXX เลขที่ใบเสร็จ 2837834472

                  78. 0936618XXX เลขที่ใบเสร็จ 8117848210

                  79. 0820351XXX เลขที่ใบเสร็จ 6284961240

                  80. 0862132XXX เลขที่ใบเสร็จ 4432887558

                  81. 0838530XXX เลขที่ใบเสร็จ 4173831484

                  82. 0871321XXX เลขที่ใบเสร็จ 9344527663

                  83. 0836003XXX เลขที่ใบเสร็จ 6263985995

                  84. 0995757XXX เลขที่ใบเสร็จ 2876031916

                  85. 0897233XXX เลขที่ใบเสร็จ 2812149680

                  86. 0955128XXX เลขที่ใบเสร็จ 3751737593

                  87. 0932597XXX เลขที่ใบเสร็จ 4034234960

                  88. 0992891XXX เลขที่ใบเสร็จ 2925154702

                  89. 0612293XXX เลขที่ใบเสร็จ 2522119497

                  90. 0929011XXX เลขที่ใบเสร็จ 3942839775

                  91. 0638966XXX เลขที่ใบเสร็จ 8507188914

                  92. 0961368XXX เลขที่ใบเสร็จ 4784826129

                  93. 0936694XXX เลขที่ใบเสร็จ 1731739441

                  94. 0948977XXX เลขที่ใบเสร็จ 7843559284

                  95. 0854343XXX เลขที่ใบเสร็จ 1573564341

                  96. 0612688XXX เลขที่ใบเสร็จ 4127526239

                  97. 0999252XXX เลขที่ใบเสร็จ 4877597451

                  98. 0816120XXX เลขที่ใบเสร็จ 3818530176

                  99. 0623212XXX เลขที่ใบเสร็จ 8110721302

                  100. 0839479XXX เลขที่ใบเสร็จ 1745632224

                  101. 0868699XXX เลขที่ใบเสร็จ 3104522539

                  102. 0971061XXX เลขที่ใบเสร็จ 2521920579

                  103. 0861681XXX เลขที่ใบเสร็จ 2900522867

                  104. 0956351XXX เลขที่ใบเสร็จ 2071487069

                  105. 0806531XXX เลขที่ใบเสร็จ 1819770289

                  106. 0641014XXX เลขที่ใบเสร็จ 4533091550

                  107. 0835438XXX เลขที่ใบเสร็จ 3194774461

                  108. 0858354XXX เลขที่ใบเสร็จ 8332024433

                  109. 0836391XXX เลขที่ใบเสร็จ 6568196664

                  110. 0942521XXX เลขที่ใบเสร็จ 6232483967

                  111. 0638742XXX เลขที่ใบเสร็จ 8199847137

                  112. 0914394XXX เลขที่ใบเสร็จ 4622970782

                  113. 0951472XXX เลขที่ใบเสร็จ 8137862863

                  114. 0830879XXX เลขที่ใบเสร็จ 1695882983

                  115. 0972294XXX เลขที่ใบเสร็จ 6567487255

                  116. 0843291XXX เลขที่ใบเสร็จ 4940836916

                  117. 0813557XXX เลขที่ใบเสร็จ 8122843735

                  118. 0813428XXX เลขที่ใบเสร็จ 8222435993

                  119. 0968396XXX เลขที่ใบเสร็จ 2616832875

                  120. 0832563XXX เลขที่ใบเสร็จ 8679493237

                  121. 0955979XXX เลขที่ใบเสร็จ 2066544430

                  122. 0818650XXX เลขที่ใบเสร็จ 2267949638

                  123. 0825531XXX เลขที่ใบเสร็จ 4244053650

                  124. 0934845XXX เลขที่ใบเสร็จ 4079688600

                  125. 0629287XXX เลขที่ใบเสร็จ 2321973215

                  126. 0954089XXX เลขที่ใบเสร็จ 8690315426

                  127. 0614313XXX เลขที่ใบเสร็จ 7964791263

                  128. 0939257XXX เลขที่ใบเสร็จ 8460964853

                  129. 0896968XXX เลขที่ใบเสร็จ 7285183848

                  130. 0658528XXX เลขที่ใบเสร็จ 2323482523

                  131. 0836011XXX เลขที่ใบเสร็จ 3527563642

                  132. 0892290XXX เลขที่ใบเสร็จ 1642279037

                  133. 0836192XXX เลขที่ใบเสร็จ 3648837183

                  134. 0861874XXX เลขที่ใบเสร็จ 3820757271

                  135. 0967633XXX เลขที่ใบเสร็จ 1869274527

                  136. 0970607XXX เลขที่ใบเสร็จ 7657951352

                  137. 0966460XXX เลขที่ใบเสร็จ 2163834429

                  138. 0805808XXX เลขที่ใบเสร็จ 2812670621

                  139. 0918054XXX เลขที่ใบเสร็จ 8716649472

                  140. 0941294XXX เลขที่ใบเสร็จ 4791543984

                  141. 0648238XXX เลขที่ใบเสร็จ 3496642028

                  142. 0969699XXX เลขที่ใบเสร็จ 3742039579

                  143. 0888195XXX เลขที่ใบเสร็จ 8638379553

                  144. 0931659XXX เลขที่ใบเสร็จ 8404672806

                  145. 0917602XXX เลขที่ใบเสร็จ 8199952141

                  146. 0815522XXX เลขที่ใบเสร็จ 3695843288

                  147. 0931713XXX เลขที่ใบเสร็จ 4262836837

                  148. 0635982XXX เลขที่ใบเสร็จ 3369252616

                  149. 0875740XXX เลขที่ใบเสร็จ 2387545534

                  150. 0917140XXX เลขที่ใบเสร็จ 2943192594